popis
Dorota Ondrejková
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Just Kids: Jsou to jen děti
Piatok, 29.01. 2016

Jedna z najlepších kníh po akej som siahla. Ever.
Život Patti Smith a Roberta Mapplethorpa od momentu ich stretnutia v New Yorku v roku '68. Výnimočne napísaný memoár odkazuje na najzaujímavejšie obdobie hudobného a umeleckého života na prelome 60's a 70's. Patti spomína na Warhola, Dylana, Velvet Underground, Television, kluby CBGB, Max's Kansas City ale predovšetkým na Hotel Chelsea. V takomto prostredí obaja tvoria svoje diela - kreslia, píšu, fotia, prežívajú z kníhkupeckého platu Patti. Postupom rokov ich romantický vzťah prerastá do výnimočného priateľstva, ktoré ukončila Robertova smrť v roku 1989. Patti mu sľúbila, že napíše ich príbeh.

Just Kids: Jsou to jen děti
Patti Smith · Vydavateľstvo: Dokořán, 2013

V roce 1967 opustila jedenadvacetiletá Patti Smith domov a odjela do New Yorku, aby se stala umělkyní nebo aspoň milenkou umělce. Podařilo se jí obojí, i když cesta ke slávě rockové zpěvačky byla dlouhá a trnitá. Umělec, který se stal mužem jejího života,

Naša cena: 15,91 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Jak stvořit dívku
Štvrtok, 12.03. 2015

Coming-of-age román s výraznými autobiografickými prvkami je dobrodružným príbehom Johanny Morrigan, ktorá sa v štrnástich rozhodne "zabiť" a jej plánom na najbližšie roky je budovanie novej identity Dolly Wilde.
Domáce vyučovanie, katalogizácia hudby a prečítaných kníh z knižnice tvoria základ vedomostí šesťnásťročnej hudobnej publicistky s návykmi rockovej hviezdy, ktoré do určitého momentu definujú existenciu Dolly Wilde.
Caitlin Moran bez predsudkov a stereotypov ukazuje aké je objavovanie svojho budúceho ja a že tento proces nikdy nebude ukončený.

"So what do you do when you build yourself - only to realise you built yourself with the wrong things?
You rip it up and start again."

Jak stvořit dívku
Caitlin Moran · Vydavateľstvo: Host, 2016

Píše se rok 1990. Čtrnáctiletá Johanna Morriganová si v místní televizi utrhla tak příšernou ostudu, že se rozhodla, že nemá žádný důvod být dál Johannou. A tak si vymyslí identitu Dolly Wildeové — hubaté gotické hrdinky a sexuální průzkumnice...

Naša cena: 12,96 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Nenásytná húsenička
Štvrtok, 04.09. 2014

Leporelo pre deti prekvapí technikou spracovania ilustrácií, ktoré deti oboznámia so základnými protikladmi (slnko-mesiac, zdravé-nezdravé, sivé-farebné).
Knižka môže byť veľkým pomocníkom pri učení - rozoznávanie farieb, počítanie, dni v týždni.
Húsenička pomôže deťom so základnými poznatkami o svete okolo nich a nakoniec im ukáže aj malý zázrak prírody.
Je to jedna z kníh, ktorá dieťa neustále obohacuje o nové skutočnosti a sprevádza ho celým detstvom.

Nenásytná húsenička
Eric Carle · Vydavateľstvo: Zelený kocúr, 2012

Eric Carle je jedným z najuznávanejších autorov súčasnej detskej literatúry a jeho príbeh Nenásytnej húseničky je zrejme jeho najznámejším dielom. Knižku preložili do viac ako 50 jazykov a predalo sa z nej 33 miliónov výtlačkov po celom svete...

Naša cena: 9,48 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Subkultura a styl
Štvrtok, 04.09. 2014

Autor birminghamskej školy Britských kulturálnych štúdií vo svojej štúdii Subculture: Meaning of the Style (český názov presne nevystihuje autorov zámer štúdie) z roku 1979 čitateľovi približuje formovanie subkultúr mods, teddy boys, skinheads a punk v 40tych a 50tych rokoch - ich vznik dáva do súvisu so spriemyselňovaním Británie a jej stavom po 2. svetovej vojne.
Autor svoje názory podkladá napr. štúdiami R. Barthesa či C. Levi-Straussa.
Snahou je objasniť význam štýlových asambláží a tým negovať apriórne názory napr. na excentrickú módu punkáčov.
V knihe sa najviac skloňuje práve punková subkultúra - azda preto, že je pomerne známa medzi širokou verejnosťou a svoje názory a postoje demonštruje najprogresívnejšie zo spomínaných subkultúr (v tejto súvislosti sa samozrejme spomínajú vystúpenia Sex Pistols v 70tych rokoch, The Clash či móda, dnes už punkovej babičky, Vivienne Westwood).
Napriek vysokej odbornosti textu sú jednotlivé kapitoly ľahko čitateľné a predstavujú akýsi úvod k problematike teórie subkultúr - čitateľ je oboznámený s ich vznikom na základe hisotrického kontextu, no autor ponúka aj analýzu štýlu (módy) každej z nich.

Subkultura a styl
Richard Hebdige · Vydavateľstvo: Dauphin, 2012

Autor ve své studii analyzuje výrazové prostředky a rituály subkulturních skupin - teddy boys, mods a rockeru, skinheadu a punku -, které jsou střídavě přehlíženy, odsuzovány a svatořečeny, jednou se na ně pohlíží jako na hrozbu veřejnému pořádku...

Naša cena: 15,13 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Zen a umění údržby motocyklu
Utorok, 19.08. 2014

Celosvetová senzácia po prvý krát vydaná v roku 1974 je prepracované dielo čitateľné v rôznych leveloch - cestopis, filozofická rozprava, príručka pre motocyklistov, napínavý triller. Ťažko povedať, ktorý z týchto aspektov je hlavný. Autor sa venuje každému rovnako, všetky majú čitateľovi čo ponúknuť. Nezáleží na vzdelanosti recipienta, v tomto príbehu môže nájsť obyčajné ľudské príbehy, ale aj filozofické úvahy. Robert M. Pirsig sa v tejto časti bližšie zaoberá problematickosťou definovať taký všeobecný pojem, akým je kvalita.

Zen a umění údržby motocyklu
Robert M. Pirsig · Vydavateľstvo: Volvox Globator, 0

Kultovní kniha americké literatury, podobně jako Kerouacův román "Na cestě" či Hellerova "Hlava XXII"...

Naša cena: 13,51 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe LILA zkoumání morálních zásad
Utorok, 19.08. 2014

Pirsigov filozofický román z roku 1991 sa v pozadí príbehu zaoberá súčasnými spoločenskými a filozofickými problémami. Postava Faidra (z diela Platóna, už vystupovala aj v diele Zen a umění údržby motocyklu) sa plaví po rieke Hudson a na palubu vezme labilnú Lilu, ktorá sa po krátkom čase psychicky zrúti. Dáva mu tak príležitosť, aby sa o ňu mohol starať a pokúsiť sa pochopiť jej nemoc. Vtedy sa z filozofického románu stáva citlivý ľudský text, ktorý vyzýva k náprave morálnych zásad.

LILA zkoumání morálních zásad
Robert M. Pirsig · Vydavateľstvo: Volvox Globator, 2007

Pirsiguv filosofický román predstavuje myšlenkove velmi smelý text, který predkládá cerstvý pohled na závažné spolecenské a filosofické problémy soucasnosti...

Naša cena: 12,92 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe V mene otca
Utorok, 19.08. 2014

Víťazstvom Anasoft litery sa Balla v roku 2012 dostal do širšieho povedomia slovenských čitateľov, ajkeď on sám si myslí, že jeho knihy sú určené len pre úzku skupinu recipientov.
Je známy čistotou textu, kratšími poviedkovými útvarmi, v ktorých vystupujú postavy z hranice fikcie a reality. Majú negatívny vzťah k životu, sú zmietané beznádejou. Možno v nich vidieť osobu Ballu, ktorý znovunachádza svoje miesto v živote a charakteristickým humorom mu dodáva toteraz nepoznanú príchuť.
Strohý dej románovej novely V mene otca zachytáva tri generácie jednej rodiny. Osobným rozprávačom deja je otec, ktorý spätne spomína na svojho otca, modlí sa za seba - za pochopenie. Opustil ženu, jeho synovia "nevedia byť synmi". Modlí sa za nový svet, za lepší život, v ktorom by nemusel byť synom robotníka-roľníka a otcom nechcených detí.
Realistické rozprávanie je prepletené fantastikou (fantasmagóriou), tajomnom a stále v okovách Ballovho extrémneho individualizmu.
Stručnosť Ballovho písomného prejavu čitateľovi necháva priestor na vlastné myšlienky.

V mene otca
Vlado Balla · Vydavateľstvo: Koloman Kertész Bagala, 2011

Napínavá novela s antikoncom...

Naša cena: 11,00 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Prechádzka
Utorok, 19.08. 2014

"... chcem priznať, že na prírodu a ľudský život pozerám ako na sériu vážne myslených a vzrušujúcich napodobňovaní, a takisto dávam na známosť, že to považujem za krásu a požehnanie."

Rozsahom útla poviedka nevyniká dejovosťou. Autorov vycibrený pozorovateľský talent približuje epizódne situácie počas prechádzky, ktoré časovo rámuje rozsah jedného dňa.
Témou kritických ale i humorných a ironických úvah je najmä príroda a ľudský život - každá spozorovaná maličkosť v autorovi vzbudzuje pocity nevinnej detskej radosti a je zachytená bohatým literárnym jazykom, o ktorý nie je ukrátený ani slovenský čitateľ vďaka prekladu Michala Hvoreckého.
Robert Walser je v doslove knihy spájaný so svetovo uznávanými autormi F. Kafkom a J. Joyceom a preto je dobre, že sa slovenský čitateľ prostredníctvom Prechádzky (vďaka vyd. Premedia), môže zoznámiť aj s nemenej kvalitným "bočným prúdom" svetovej literatúry na prelome 19. a 20. storočia.
Doslov tiež obsahuje stručný životopis a prierez celým literárnym dielom R. Walsera.

Prechádzka je jednoduchým čítaním na pár desiatok minút, no v pozornom čitateťovi ešte nadlho zanechá obrazy poctivo prežitých chvíľ.

Prechádzka
Robert Walser · Vydavateľstvo: Premedia, 2013

Próza Prechádzka z roku 1917 patrí k tomu najlepšiemu, čo Robert Walser napísal. Strhujúca novela vychádza v slovenčine prvýkrát. Nezvyčajný príbeh sa odohrá počas jediného dňa na ceste z mesta do prírody. Hrdinom je tvorivý človek, večne neposedný a...

Naša cena: 6,62 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Pomaľované vtáča
Utorok, 19.08. 2014

The Painted Bird vyšiel 1.krát v roku 1965 v Amerike v anglickom jazyku. Poľský autor židovského pôvodu prostredníctvom postavy malého chlapca "putovníka" opisuje hrôzy, ktoré sa diali počas 2. svetovej vojny. Dej "on-the-road" začína tým, že sa židovskí rodičia vzdávajú svojho syna mysliac si, že ho tak uchránia od hrôz vojny. Zaplatia starene, aby sa oňho starala. Po jej smrti je chlapec odkázaný sám na seba, občas ho niekto prichýli ale vždy sa nájde dôvod, prečo sa musí vydať späť na cestu. Hrôzy vojny autor opisuje bez prikrášlenia, nevyhýba sa témam znásilnenia, zabíjania, medzidruhovej erotiky.
Príbeh chlapca vystihuje osud vtáčaťa chyteného človekom, ktorý ho pestrofarebne nafarbí a pustí späť do prírody, kde ho ostatní vtáci z jeho druhu zabijú - spieva rovnako ako oni, ale človek ho zmenil natoľko, že ho už ostatní nevedia prijať späť

Pomaľované vtáča
Jerzy Kosinski · Vydavateľstvo: Ikar, 2012

V jeseni roku 1939 pošlú rodičia svojho šesťročného syna na vidiek, aby ho uchránili pred hrôzami vojny. Ďaleko od civilizácie sa nevinné chlapča stretáva s nepochopiteľnou zaostalosťou, zlobou a násilím.

Naša cena: 9,41 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Globalizovaný Západ
Utorok, 19.08. 2014

Globalizácia už dávno nie je synonymom amerikanizácie. Celý svet je prepletený nitkami rôznych kultúr, ktoré spoluformujú svetokultúru - globálnu kultúru, ktorú podľa Lipovetského tvoria organizačné princípy trhu, konzumného štýlu života, vedotechniky, individualizmu a kultúrno-komunikačného priemyslu. Väzby medzi mechanizmami sú objasnené, nechýbajú ani zaujímavé štatistické čísla.
Zrozumiteľne ( nie na úkor odbornosti) napísané úvahy, ktoré nútia k zamysleniu. Spenglerove, Fukuyamove a Huntingtonove tézy o civilizáciách (o ich strete alebo zániku) sú v súčasnej globálnej spoločensko - kultúrnej polemike čoraz aktuálnejšie.

Globalizovaný Západ
Hervé Juvin, Gilles Lipovetsky · Vydavateľstvo: Prostor, 2012

Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení...

Naša cena: 12,54 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Pena dní
Utorok, 19.08. 2014

Netypický román o láske z roku 1947 fascinuje bohatým literárnym jazykom plným fantázie a symboliky. V diele je badateľná spoločenskoá ideológia vtedajšej doby, existencializmus, a jej najznámejší zástupca Jean-Paul Sartre (Boris Vian mu dal meno Jean-Sol Partre). Pena dní poukazuje na pominuteľnosť ľudského šťastia v rôznych oblastiach života. Choroba milovanej osoby a strata finančného zabezpečenia Colina stále núti hľadať si zamestnanie, no keď nájde také, aké mu vyhovuje, jeho život začína strácať zmysel.

Pena dní
Boris Vian · Vydavateľstvo: Agentúra Pohoda, 2011

Najkrajšia kniha o láske – aj tak sa svojho času hovorilo o vrcholnom diele francúzskeho multiumelca Borisa Viana. O radosti zo života, veľkej láske i nemožnosti byť navždy šťastným...

Naša cena: 13,87 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Ponorka
Utorok, 19.08. 2014

Príbeh o 15-ročnom chlapcovi, ktorý si dal za úlohu napraviť nefungujúci sexuálny život svojich rodičov ale aj začať ten svoj. Introvert Oliver Tate je veľmi vnímavý ku svojmu okoliu. Snažín sa vyriešiť problémy svojich rodičov, lebo zo svojich pozorovaní zistil, že mama má milenca a otec trpí depresiami. Jeho svet tvoria maličkosti a láska k spolužiačke Jordane, ktorá je jeho úplným protikladom. On je voda, ona je oheň. Dokážu tieto dva živly spoločne fungovať?

Ponorka
Joe Dunthorne · Vydavateľstvo: Plus, 2013

Patnáctiletý puberťák Oliver Tate je posedlý slovy, vlastním panictvím a zoufalou snahou zachránit manželství svých rodičů. Přes nespornou inteligenci zůstává dosud v jistých ohledech překvapivě natvrdlý, dětsky naivní, občas i bezcitný a sebestředný...

Naša cena: 5,99 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Velká kniha čůrání
Utorok, 19.08. 2014

Jakub Plachý študuje ilustráciu a grafiku a táto kniha je jeho prvou.
Vtipnými ilustráciami odpovedá na otázky čo je moč, ako ho môžme využívať, aká je história čúrania, aké techniky sa pri čúraní využívajú. Bonusom je kapitola o močení v extrémnych podmienkach :)
Samozrejme, všetko z mužskej perspektívy a ako sám autor píše:
"Encyklopedie čůrání pro malé i velké."

Velká kniha čůrání
Jakub Plachý · Vydavateľstvo: Labyrint, 2013

Unikátní, hravá a naučná knížka kapesního formátu představuje čůrání ze všech stran. Od vysvětlení základních principů močení přes jeho historii až k současným stylům a technikám. Jakub Plachý (1989) je studentem...

Naša cena: 6,29 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Okamžik medvěda
Utorok, 19.08. 2014

Oľgine texty graficky spracované Martinom T. Pecinom sú zoskupené do troch okruhov.
V prvom autorka uvádza svoju koncepciu utopistickej krajiny nazvanej Heterotopia. Pracuje s bežným svetom avšak vidí ho úplne inak a tým aj čitateľ dostáva poriadnu dávku informácií, ktoré prekračujú hranice filozofie, biológie či umenia. Heterotopia človeku ponúka slobodu bez predsudkov, zavrhuje zotrvačnosť myslenia, ktorou je súčasný svet tvorený. "Heterotopické" uvažovanie podrobuje kritike všeobecné pravdy, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nespochybniteľné. Je však potrebné sa nad nimi zamýšľať a nájsť pukliny, ktoré nás vtiahnu do jadra skúmanej tézy a k jej lepšiemu pochopeniu. Pri každej zo spomínaných téz, ako je napr. dualita pohlavia, rodina ako základná bunka spoločnosti, náboženstvo, autorka ponúka len akési intro a je na čitateľovi, ako nad problémom bude premýšľať ďalej.
Druhá časť, Cestovní soubory, odkazuje na autorkine bezprostredné pozorovanie okolitého sveta počas pobytu v Amsterdame so všetkými banalitami, ktoré sú aj v malom rozsahu vyrozprávané pútavo.
Posledný súbor nazvaný Pstruh na mandlích obsahuje aj esej Okamžik medvěda, ktorá prostredníctvom alegórie odhaľuje ústrednú myšlienku prítomnú v každom jednom článku a síce človek môže byť svetom okúzlený vtedy, ak odmietne apriórne dané názory a pravdy.

Okamžik medvěda
Olga Tokarczuk · Vydavateľstvo: Host, 2014

Soubor článků, fejetonů, zamyšlení a různých příležitostných textů, které však tvoří jeden celek, portrét spisovatelčiny osobní filozofie. Kniha je také otevřeným politickým manifestem...

Naša cena: 9,93 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Pod kůží
Utorok, 19.08. 2014

Isserley jazdí škótskou krajinou a starostlivo vyberá stopárov, ktorých odvezie vo svojej červenej Toyote. Počas jazdy im nenápadne kladie otázky, na ktoré potrebuje poznať odpoveď kvôli ďalšiemu vývoju situácie.
O deji sa bez spoilerov veľa napísať nedá. Je to sci-fi román, v ktorom sa na každej strane dočítate novú súvislosť a postupne si vyskladáte celú skladačku. Na chvíľu možno neuveríte o čom čítate, ale Faberovej fabulácii neodoláte.
"Pod kožou sme všetci rovnakí."

Pod kůží
Michel Faber · Vydavateľstvo: Odeon, 2014

Isserley vyjíždí denně z farmy ve své červené toyotě a křižuje silnici Skotskou vysočinou. Hledá stopaře - zásadně muže. Nezáleží na věku, chlapík musí být urostlý a svalnatý: vhodný je osamocený či rozvedený, bezdětný a nezaměstnaný...

Naša cena: 12,69 €
Dorota Ondrejková (kníhkupec) pridala recenziu ku knihe Dospěj!
Utorok, 19.08. 2014

Sedemnásťročný Jasper žije životom dospievajúceho človeka, ktorého trápia záverečné skúšky v škole, týždenné stretnutia so psychológom, ktorému nikdy nehovorí pravdu, milostné romániky, ktoré končia nechceným tehotenstvom a k tomu všetkému frajer jeho matky je asi vrah.
Geniálny vývoj charakterov.
Iba dvadsaťročný Ben Brooks síce trochu expresívne, ale presne, zachytil neľahké obdobie dospievania a svoje rozprávanie obohacuje svojským a trefným humorom.

Dospěj!
Ben Brooks · Vydavateľstvo: Jota, 2012

Jasper má plné ruce práce. Končí střední školu, zkoušky na krku, matka na něj má přehnané nároky, každý týden musí navštěvovat psycholožku (které navíc od A do Z lže), na chatech je to samá prostitutka...

Naša cena: 2,94 €
Krásny verš je ako slák kĺzajúci po našich ozvučných strunách. Básnik v nás nerozospieva svoje myšlienky, ale naše. (Anatole France)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 520 773,68 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička